F.P.A.C. van Zeeland (ABL)

 

Initialen: FPAC
Achternaam: van Zeeland
Voornaam: Frans
Politieke partij: Algemeen Belang Laarbeek
Organen: Gemeenteraad, voorzitter commissie Sociaal Domein
Adres: De Nieuwe Ervan 8
Postcode: 5738 BX
Woonplaats: Mariahout
Telefoon: 06 2430 5342
E-mailadres: frans.v.zeeland@laarbeek.nl

Nevenfuncties:

- Secretaris/penningmeester van de oude stichting jeugdraad Lieshout Mariahout 

- Lid algemeen bestuur MRE 

- Voorzitter Peelcompagnie 

- Penningmeester Peelnetwerk 

- Lid Dagelijks Bestuur Blink 

- Lid algemeen bestuur NOC stuurgroep 

- Voorzitter doelmatig waterbeheer (peelgemeentes) 

- Penningmeester bij Stichting Viering Lustrumfeest Mariahout 

- Penningmeester/secretaris bij Stichting Jeugdraad Lieshout/Mariahout