impressie van de te bouwen woningen in Mariahout

Gemakswinkel en 35 betaalbare appartementen in Mariahout

05 juli 2024
Nieuwsoverzicht homepage

“Een geweldige aanwinst voor Mariahout.” Dat is de conclusie van wethouder Ron van den Berkmortel bij de ondertekening van de koopovereenkomst van de percelen Mariastraat 18-22 in Mariahout. Cedrus Vastgoed B.V. is als winnaar uit de bus gekomen bij de openbare verkoopprocedure om deze locatie te herontwikkelen. “Als gemeente hebben we hiervoor onze nek uitgestoken en met groot succes. Met 35 betaalbare koopappartementen krijgen we 17 woningen meer dan waar we vanuit gingen en een Spar gemakswinkel. We behalen een beduidend gunstiger resultaat dan voorzien én het wordt gerealiseerd door een lokale ontwikkelaar. Dit alles zorgt ervoor dat hier een heel tevreden wethouder zit”, aldus wethouder Van den Berkmortel. Robert Hellings van Cedrus Vastgoed B.V. vult aan: “De entree van Mariahout wordt nieuw leven ingeblazen met de komst van het ambitieuze nieuwbouwproject ‘Het Pakhuys’. Op de plek waar ooit het pakhuis van de Boerenbond stond, verrijst binnenkort een modern complex. We zijn er ontzettend trots op dat we ons plan ‘Het Pakhuys’ mogen realiseren. Hiermee gaan we de leefbaarheid in Mariahout vergroten en beantwoorden we de vraag naar betaalbare woningen.”

Voortraject
In 2022 zijn de percelen en leegstaande panden in Mariahout aangekocht door de gemeente. De gemeenteraad heeft vervolgens de kaders vastgesteld en daarna is er een openbare verkoopprocedure gestart. Doel was om een partij te vinden die de locatie wilde herontwikkelen. Vier partijen meldden zich en drie partijen kregen uiteindelijk de kans om hun plan te presenteren aan de beoordelingscommissie. Gebruikmakend van een puntensysteem bleek Cedrus Vastgoed B.V. glansrijk de winnaar te zijn van de verkoopprocedure. Na een zorgvuldige afwikkeling van de procedure konden vandaag de handtekeningen worden gezet onder de koopovereenkomst door Robert Hellings en Ron van den Berkmortel.

Vervolg
In de raadsvergadering van september zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om de grondexploitatie te openen. De gemeente wil direct daarna de bestaande gebouwen slopen en zorgen dat het perceel bouwrijp wordt opgeleverd. Cedrus Vastgoed B.V. kan ondertussen de benodigde vergunningen aanvragen.