Wish, gevonden en verloren voorwerpen

Wat gaan wij voor je doen?

De gevonden voorwerpen worden in de eerste week na Wish Outdoor bij ons binnengebracht. Wij gaan alles inventariseren en zullen kijken of er een match is met hetgeen je bent verloren. Het is daarom belangrijk om een zo compleet mogelijke beschrijving te geven van je verloren voorwerp. Wij laten je binnen 14 dagen weten of er wel of geen match is.  

Er is een match, wat dan?
Gevonden voorwerpen kunnen door de eigenaar worden opgehaald op het gemeentehuis gedurende de openingstijden. Laat even weten wanneer je komt, dan leggen wij het voorwerp voor je  klaar bij onze receptie. Wij sturen de voorwerpen niet op. 

Let op! Bijzondere regelgeving voor gevonden reisdocumenten en rijbewijzen
De Nederlandse regelgeving voor wat betreft verloren reisdocumenten maakt dat het voor Nederlandse gemeenten niet is toegestaan een gevonden reisdocument terug te geven aan de houder. Elk reisdocument wordt definitief onttrokken aan het verkeer door het te vernietigen op de voorgeschreven wijze. Een rijbewijs mag wel terug naar de eigenaar mits; er geen vermissingsverklaring is opgemaakt, er geen nieuw document is afgegeven en het rijbewijs zijn geldigheid niet heeft verloren.

Iets verloren? Neem contact op het met het KCC op 0492-469700