Gevonden op Wish

De eerste twee dagen na afloop van het festival Wish worden alle gevonden voorwerpen verzameld door de organisatie van Wish. Op woensdag in de week na het festival worden alle gevonden voorwerpen overgedragen aan gemeente Laarbeek.

Gemeente Laarbeek inventariseert vervolgens de gevonden voorwerpen en registreert deze. Hebt u iets verloren, dan kunt u bij gemeente Laarbeek aangifte doen of informeren of uw verloren voorwerp bij ons is binnengebracht. Wanneer uw gevonden voorwerp bij ons is binnengebracht dan kunt u dit gedurende onze openingstijden ophalen bij de receptie. Wij sturen geen voorwerpen op. Let op voor reisdocumenten en rijbewijzen geldt afwijkende regelgeving.

Reisdocumenten
Het is voor de Nederlandse gemeenten niet meer toegestaan een gevonden reisdocument retour te geven aan de houder. Ook niet als deze staat ingeschreven in de BRP van Gemeente Laarbeek. Elk gevonden reisdocument wordt definitief aan het verkeer onttrokken door het te vernietigen op de voorgeschreven wijze.

Rijbewijs
Een rijbewijs mag terug naar de eigenaar mits;

  • Er geen vermissingsverklaring is opgemaakt
  • Er geen nieuw document is afgegeven
  • Het rijbewijs zijn geldigheid niet heeft verloren

Voor alle gevonden voorwerpen is de wettelijke regelgeving van toepassing.

Wilt u weten of uw voorwerp gevonden is? Mail dan een duidelijke beschrijving en uw contactgegevens naar kcc@laarbeek.nl. U krijgt binnen twee werkdagen een reactie van ons.