Gezondheidsbijeenkomst ‘Gezond verstand’

Op 20 maart j.l. hebben 85 mensen de gezondheidsbijeenkomst bijgewoond. Het was een inspirerende avond en velen zijn enthousiasme naar huis gegaan. Wij kijken terug op een mooie bijeenkomst waar ‘Gezond Verstand’ centraal stond. We hebben gezien wat de deelnemers belangrijk vinden in hun leven, waar ze energie van krijgen en wat gezondheid voor hen betekent. Balans is voor velen het sleutelwoord voor gezondheid. 

Chantal Walg heeft aan de deelnemers het begrip positieve gezondheid verder uitgediept. Anders denken, niet in ziekte maar in gezondheid. Een gezondheidszorg die uitgaat van mogelijkheden van mensen en die kijkt naar verschillende perspectieven, die een antwoord geeft op wat mensen nodig hebben in plaats van een uniform aanbod doen. Om dit te kunnen realiseren is een cultuurverandering nodig in de gezondheidszorg, maar als wij daar met zijn allen aan werken is de eerste stap gezet.

We hebben geleerd van de indrukwekkende verhalen van onze gastsprekers tijdens de verhaalsessies. In welke moeilijke situaties kun je terecht komen en hoe ga je daarmee om? Welke hulp kun je krijgen en waar loop je tegenaan? Wat heeft iemand nodig en wat kunnen we voor elkaar betekenen? We moeten nog beter en duidelijker communiceren waar onze inwoners hulp kunnen krijgen, meer samenwerken met elkaar en ons best doen om de juiste hulpverlener op de juiste plaats te krijgen. Begrip van de buitenwereld en bondgenotencontact is belangrijk voor de hulpvrager. Maar ook oog voor de omgeving is belangrijk. Zorg dat de partners van de hulpvragers gezien worden en biedt hen ook steun en zorg waar nodig. Dit gebeurd nog te weinig. Tot slot blijkt dat we de nazorg beter moeten doen. Hulpvragers zijn nog niet (altijd) klaar als ze zich weer beter voelen. Betrokken blijven en contact houden zijn de kleine dingen die ertoe doen.

Aan het eind van de avond hebben we de deelnemers gevraagd wat de gemeente Laarbeek kan bijdragen aan de (positieve) gezondheid van haar inwoners.

Luisteren, aandacht, anders denken, buiten de kaders denken zijn de kernwoorden van uw antwoorden.

In het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 dat we dit jaar ontwikkelen zullen wij bovenstaande meenemen en we gaan ons best doen om de komende jaren binnen het Sociaal Domein anders te doen en te denken.

 

Met een paar luchtige sketches werd de gezellige en informele avond afgesloten.

 

Met positieve groet,

 

Lydia Bongenaar, Anneke Hellings en Marlieke de Jong

Gemeente Laarbeek en GGD Brabant-ZuidoostSave the date: dinsdag 20 maart 2018
Wij nodigen graag professionals, vrijwilligers en inwoners uit voor de Gezondheidsbijeenkomst ‘Gezond verstand’ op dinsdag 20 maart 2018. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Commanderij College, Muzenlaan 2 in Beek en Donk.

In Laarbeek denken we liever vanuit positieve gezondheid in plaats vanuit ziekte. Met een positieve benadering werken we in Laarbeek aan een gezonde samenleving. In de praktijk is dit niet altijd gemakkelijk. Chantal Walg, schrijfster van het boek ‘gezond centraal’ zal ingaan op de uitdagingen die dit met zich meebrengt en hoe u hiermee om kunt gaan in uw werk en privé.

Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal thema’s passeren die op dit moment spelen in Laarbeek; participatie van statushouders, mantelzorgen voor een jong dementerende, leven met een psychiatrische kwetsbaarheid, depressie en angststoornissen bij onze jeugd, leven met een verslaving en armoede. Ervaringsdeskundigen (inwoners en professionals) delen hun verhaal met u; gebruiken wij ons gezond verstand en gevoel? U kunt twee verhaalsessies bezoeken waarin u de dialoog aangaat met de ervaringsdeskundigen en andere aanwezigen.  

Kortom; we bieden u een volledig verzorgd programma met thema’s die op dit moment in Laarbeek spelen. We gaan interactief te werk en tijdens en na de bijeenkomst kunt u met elkaar hierover van gedachten wisselen. Uw input tijdens deze avond zal gebruikt worden voor het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 dat een vervolg is op het WMO-beleidsplan. 

Programma
17.00u: Inloop 
17.30u: Aftrap 
18.00u: Gastspreker ‘Gezond centraal, een ander verhaal?!‘, Chantal Walg
18.45u: ‘Mijn eigen verhaal’ sessie 1
19.15u: Buffet
20.00u: ‘Mijn eigen verhaal’ sessie 2
20.30u: Dilemma’s en afsluiting bijeenkomst
21.15u: Napraten 

Chantal Walg, schrijfster van het boek ‘gezond centraal’

Georganiseerd in samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost, Chantal Walg (Anders gezond) en de gemeente Laarbeek.