Gladheidsbestrijding

Als de wegen glad zijn, strooit de gemeente volgens een vast schema.

  • De hoofdwegen komen het eerst aan de beurt. Bijvoorbeeld doorgaande verbindingswegen, routes van het openbaar vervoer, bedrijventerreinen en doorgaande fietsroutes.
  • Daarna komen scholen en plekken waar ouderen wonen aan de beurt. Verder proberen we ervoor te zorgen dat de meeste woningen redelijk dicht bij een gestrooide weg liggen.

Op andere straten en wegen wordt meestal niet gestrooid. Wilt u weten of de gemeente bij gladheid strooit in uw straat? Vraag dit dan na bij de gemeente.

 

We hebben ook uw hulp nodig 
Door sneeuw van uw stoep te vegen, maakt u het een stuk veiliger voor iedereen. Denk er ook eens aan om buren te helpen die dit niet zo goed zelf kunnen. Verder moet u bij gladheid natuurlijk extra voorzichtig zijn op de weg. Als de strooiwagens aan het werk zijn, laat ze dan hun werk doen.

Gevaarlijke situaties door gladheid?
Doe dan een melding Openbare Ruimte.