GroenStrijd 2.0 was een succes!

Tijdens de feestelijke ‘Laarbeek schittert in het groen’-bijeenkomst op woensdag 26 september maakte de jury bekend dat de Heesweg uit Beek en Donk winnaar is geworden van de Groenstrijd 2.0. Zij winnen hiermee een buurtbarbecue! Wethouder Monika Slaets gaf aan dat eigenlijk alle 17 deelnemende buurten winnaars zijn, omdat deze wedstrijd vooral voor veel verbinding heeft gezorgd in alle buurten.

In een filmpje maakte Commissaris van de Koning Wim van de Donk de winnende buurt bekend. Burgemeester Van der Meijden overhandigde hen de prijs en lichtte toe waarom de jury hen als winnaar heeft uitgeroepen: “De Heesweg heeft een zeer compleet plan ingediend en heeft al flinke stappen gezet met de uitvoering. Een aantal jaren geleden zijn ze begonnen met bloembakken aan de lantaarnpalen en steeds verder gegaan in het vergroenen en verduurzamen van de straat. Zo zijn er vaste planten vakken aangelegd, een prachtig insectenhotel geplaatst en er komen nieuwe bomen in een parkeerstrook die nu nog alleen uit verharding bestaat. Hemelwater is afgekoppeld door het gebruik van regentonnen en het water wordt hergebruikt om bloembakken water te geven. De speelplek wordt zelf onderhouden en vormt een echte ontmoetingsplek. En dat alles gebeurt met een enorm enthousiasme en grote betrokkenheid van de bewoners.

Naast de hoofdprijs verdeelde de jury nog vier extra prijzen in de vorm van een cheque:

 • Kindcentrum De Raagten uit Beek en Donk werd geroemd als ‘schoolvoorbeeld’ voor een groen schoolplein. De jury hoopt op navolging door andere scholen.
 • De Dr. Timmersstraat / Pastoor van den Heuvelstraat uit Aarle-Rixtel kreeg de prijs voor ‘de buurt die het beste de verbinding tussen jong en oud wist te maken’.
 • De Pater Becanusstraat uit Beek en Donk kreeg een speciale prijs toegekend als ‘gerealiseerd plan met de hoogste beeldkwaliteit’.
 • De Hei uit Mariahout moet nog starten met de uitvoering, maar kreeg een prijs voor ‘beste nog uit te voeren plan’.

Op 26 september jl. is het ‘gouden jaar’ van de Europese Entente Florale feestelijk afgesloten. Deze avond is het stilgestaan bij wat er de afgelopen jaren is bereikt op het gebied van groen en duurzaamheid. Drijvende kracht daarin zijn steeds de actieve, betrokken inwoners uit Laarbeek

.

Fotograaf: Joost Duppen

___________________________________________________________________________

Bij de groencompetitie Entente Florale werd Laarbeek in 2016 uitgeroepen tot de ‘groenste van Nederland’ en in 2017 wonnen we zelfs een gouden plak bij de Europese competitie! We zijn trots op deze titels en we willen een inspirerend voorbeeld zijn voor andere gemeenten op het gebied van groen en duurzaamheid.

Laarbeek heeft zich aangesloten bij de landelijke Operatie Steenbreek, met het doel om Laarbeek nog groener te maken. Samen met lokale groenondernemers bedenken en organiseren we allerlei activiteiten. Het betrekken van onze eigen inwoners staat daarbij centraal. De nieuwste actie, GroenStrijd 2.0, is geïnspireerd op de groencompetitie Entente Florale (en wordt daarom ook wel onze eigen ‘Entente Locale’ genoemd). In 2018 wonnen we hiervoor de nationale Operatie Steenbreek trofee.

Op deze pagina vind je meer informatie over GroenStrijd 2.0.

Opzet GroenStrijd 2.0:

 • Het idee: buurten gaan zelf aan de slag om tegels of verharding te vervangen door groen.
 • Buurtbewoners maken, samen met een coach (een lokale groenondernemer), een plan voor het vergroenen van hun straat, wijk of plein. Denk daarbij aan het weghalen van overbodige verharding, afkoppelen van regenpijpen, maken van geveltuintjes, aanplanten van kale boomspiegels, het plaatsen van plantenbakken of andere creatieve manieren om groen en kleur in de buurt te brengen.
 • De kosten van de aanplant zijn voor de gemeente, het bijhouden van het groen gebeurt door de buurtbewoners.
 • Buurten konden zich opgeven tot 15 december 2017. Er waren 17 deelnemende teams.
 • Eind augustus 2018 beoordeelde een vakkundige jury de opgefleurde buurten en straten.
 • Op 26 september volgt de ontknoping van de wedstrijd met een spetterende prijsuitreiking in het Dorpshuis in Lieshout.

Wat levert het deelnemers op:

 • Een kans om eigen ideeën werkelijkheid te laten worden!
 • Waardevolle contacten met buren, groenondernemers en gemeente
 • Bijdragen aan een groenere, duurzamere en leefbaardere woonomgeving
 • De beste vergroeningsprojecten winnen een mooie prijs!

Wat kon er allemaal?

 • De hoofdgroenstructuur blijft overeind. Daarbuiten worden alle creatieve ideeën op het gebied van wijk- en buurtgroen serieus genomen en beoordeeld op haalbaarheid
 • Belangrijk is dat het de buurt én de gemeenschap iets oplevert. Dat kan zijn in de vorm van een verbetering (qua waterberging of biodiversiteit) of een besparing op onderhoud
 • Hoe groter de eigen bijdrage (in mankracht of middelen), hoe meer de gemeente kan doen.
 • Wij helpen met eventuele subsidieaanvragen bij het Waterschap en buurtnatuur- en buurtwaterfonds

Presentatie plannen
Op 5 juni 2018 hebben de deelnemende buurten hun plannen gepresenteerd. Het was een geslaagde en inspirerende avond. Indrukwekkend om te zien hoeveel enthousiasme er is en hoe mooi en divers de plannen zijn geworden. Nieuwsgierig? Bekijk hier de plannen:

Inspiratieavond

In november 2017 was er een geslaagde inspiratieavond voor alle deelnemende buurten en overige belangstellenden. Na een lezing van Amar Sjauw En Wa van Atelier Groen Blauw waren er vier workshops:

Heb je nog vragen?
Stuur dan een mailtje naar groenstrijd@laarbeek.nl.