blauw

Hoe staat het met de plannen voor een collectief warmtenet?

20 juni 2024
Nieuwsoverzicht homepage

In Aarle-Rixtel zijn de afgelopen jaren plannen gemaakt voor een collectief warmtenet: ‘Gulden Energie’. Onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is via de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en op welke manier. Hiermee kan in de toekomst een deel van de inwoners van Aarle-Rixtel en Helmond Noord aardgasvrij wonen.

Status van het onderzoek

Medio dit jaar wordt het onderzoek ‘Ontwikkelplan Gulden Energie’ bekendgemaakt. Eerder was aangegeven dat de uitkomsten naar mogelijkheden voor een collectief warmtenet begin 2024 duidelijk waren. Door alle nieuwe ontwikkelingen rondom warmtenetten, zoals netcongestie en de ‘Wet collectieve warmte’ is er wat meer tijd nodig om deze goed mee te nemen in het onderzoek. 

Waarom een collectief warmtenet? 

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland zijn CO2-uitstoot in 2030 wil halveren en in 2050 bijna geen broeikasgassen meer uitstoot. Daarom worden er op verschillende terreinen plannen gemaakt, waaronder voor aardgasvrij wonen. Eén van de plannen is ‘Gulden Energie’, het collectieve warmtenet voor een gedeelte van Aarle-Rixtel en Helmond. Gemeente Laarbeek onderzoekt met Waterschap Aa en Maas en gemeente Helmond of de warmte, die aanwezig is in het gezuiverd afvalwater dat de RWZI verlaat, hiervoor gebruikt kan worden.

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat RWZI een kansrijke warmtebron is voor woningverwarming in zowel Aarle-Rixtel als wijk de Eeuwsels in Helmond Noord. De zuiveringsinstallatie ligt middenin natuurgebied ’t Gulden Land. Daarom is voor het warmtenetproject gekozen voor de naam ‘Gulden Energie’.