Afvalinzameling, huishoudelijk afval

Een overzicht van wanneer bij u wordt ingezameld vindt u op de PDFafvalkalender 2020 of via www.mijnblink.nl. Het PMD, GFT en oud papier wordt elke twee weken ingezameld, en het restafval elke vier weken. In het buitengebied geldt voor GFT een aanmeldsysteem: u moet uw bak uiterlijk twee dagen voor de inzamelronde aanmelden. Dit kan via 0800-0492 of via info@blinkafval.nl  
 
Binnengebied
In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.
 
Buitengebied
In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:
Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg, Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.
Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk, Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en het pand Pater De Leeuwstraat 65.
Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater, Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37), Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16), Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

Laarbeek heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan, en afval verminderen en scheiden hoort daarbij. Daarom maken we de goed gescheiden afvalstromen goedkoper of zelfs gratis, en het restafval duurder. Afval scheiden en verminderen helpt dus het milieu, maar ook uw eigen portemonnee. 

De kosten voor restafval zijn per lediging: 

 • 25 liter emmer: € 2,-
 • 80 liter mini-container: € 6,-
 • 140 liter container: € 10,-
 • 240 liter container: € 17,-

De kosten voor GFT zijn per lediging: 

 • 25 liter emmer: € 0,20
 • 80 liter mini-container: € 0,60
 • 140 liter container: € 1,00
 • 240 liter container: € 1,70 

De inzameling van oud papier en PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) is gratis.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:

 • de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 • het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 • de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 • de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 • per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. De containers voor GFT en restafval moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:

 • om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras, bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 • doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht voor het legen vorstvrij weg te zetten.

Diftar
De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen met het BLINK, telefoon 0800 0492 of e-mail: info@blinkafval.nl.

Inzameling containers
De grijze container wordt om de 4 weken geleegd, in het binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeggemaakt. Voor het buitengebied geldt vanaf 1 januari 2012 een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met de firma BLINK, telefoon 0800 0492. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente.

Gft-afval buitengebied
De gemeente Laarbeek streeft er naar de inzameling van afval zo goed en goedkoop mogelijk te realiseren. De praktijk heeft uitgewezen dat er per ophaalronde in het buitengebied heel weinig gft-(groente-fruit- en tuinafval) containers ter lediging worden aangeboden. Dit is aanleiding geweest om het gft-afval in het buitengebied enkel nog op afroep in te zamelen. Wanneer de gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met de firma BLINK, telefoon 0800-0492. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente. Op de afvalkalender staan de vrijdagen dat gft-afval in Laarbeek wordt ingezameld, aangegeven.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingezameld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.