default iconInformatieverzoek op basis van de Wet open overheid

Beschrijving

Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn.

Om welke informatie gaat het?

Organisatiegegevens, raadsstukken en collegebesluiten zijn al terug te vinden op onze website. Regelingen en beschikkingen staan nu gepubliceerd op overheid.nl. Daar komt later nog bij: wet- en regelgeving, andere bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze informatie wordt vanaf 1 mei 2022, in fases over de komende jaren, gepubliceerd.

Hoe u het regelt

Als u gegevens zoekt die nog niet op de website of overheid.nl staan kunt u schriftelijk of via dit online Formulier Woo-verzoek om die informatie verzoeken.

U kunt ook bellen via het algemene telefoonnummer 0492 469 700 en vragen naar een van onze Woo-contactfunctionarissen.

De kosten

Een verzoek indienen kost u niets. Ook het opvragen van digitale informatie is kosteloos. Als u kopieën op papier wil hebben, geldt daar in 2023 het tarief voor van € 0,05 per A4 en € 0,10 per A3. De kosten voor andere kopieën kunt u terugvinden in de legesverordening 2023.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag. Neemt u tijdens kantooruren contact op met ons Klant Contact Centrum 0492 469 700. U kunt daar vragen naar een van onze Woo-contactfunctionarissen.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

 

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek