Inkomensnormen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één van de regelingen van de gemeente. Afhankelijk van uw inkomen weet u voor welke voorziening u in een aanmerking komt.

Wat is een laag inkomen?
Dat betekent dat uw netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. De actuele bedragen vindt u hier. 

Wat u moet weten

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. De rijksoverheid heeft daar informatie over, maar dat is misschien lastig te begrijpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wilt u alvast weten of u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan kunt u hier verder lezen.

Wat is een laag inkomen?
Dat betekent dat uw netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Voor 2020 is dit:

  • Alleenstaand: tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.174,-. Vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.315,-
  • Echtpaar/ samenwonen: tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.678,-. Vanaf pensioengerechtigde leeftijd: € 1.791,-.

Hoe regelt u het?
U kunt bijzondere bijstand aanvragen via het formulier op www.senzer.nl/bijzonderebijstand.

Wat u moet weten
Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. De rijksoverheid heeft daar informatie over, maar dat is misschien lastig te begrijpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wilt u alvast weten of u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan kunt u hier verder lezen. 

Vragen?
Heeft u vragen over welke voorzieningen we bieden voor inwoners met een laag inkomen? Lees onderstaande folder of bel gerust met een van onze medewerkers via 0492 469 700. E-mailen kan ook: gemeente@laarbeek.nl . Geef dan duidelijk aan waar uw vraag over gaat. Wij helpen u graag.

Meer informatie:

Folder Beter uitkomen met een laag inkomen, voorzieningen in de gemeente Laarbeek

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering 

Vragen?
Heeft u vragen over welke voorzieningen we bieden voor inwoners met een laag inkomen? Lees onderstaande folder of bel gerust met een van onze medewerkers via 0492 469 700. E-mailen kan ook: gemeente@laarbeek.nl . Geef dan...