Inkomensnormen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor één van de regelingen van de gemeente. Afhankelijk van uw inkomen weet u voor welke voorziening u in een aanmerking komt.

Wat is een laag inkomen?
Dat betekent dat uw netto gezinsinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De actuele bedragen vindt u hier. 

U kunt bijzondere bijstand aanvragen via het formulier op www.senzer.nl/bijzonderebijstand.

Welke bijstandsnorm voor u geldt, hangt af uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. De norm bepaalt hoeveel bijstand u kunt krijgen. De Rijksoverheid heeft daar informatie over, maar dat is misschien lastig te begrijpen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Wilt u alvast weten of u bijzondere bijstand kunt aanvragen? Dan kunt u hier verder lezen. 

Heeft u vragen over welke voorzieningen we bieden voor inwoners met een laag inkomen? Lees de folder 'beter uitkomen met een laag inkomen' of bel gerust met het Sociaal Team Laarbeek via 0492 469 707. Geef duidelijk aan waar uw vraag over gaat. Zij helpen u graag.