Inloopbijeenkomst snelfietsroute Gemert – Eindhoven

05 september 2023
Nieuwsoverzicht homepage

In het regionale Bereikbaarheidsakkoord is een snelfietsroute opgenomen tussen Gemert en Eindhoven. De gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Nuenen, Eindhoven en de provincie Noord-Brabant presenteren binnenkort het concept-onderzoek naar de optimale ligging van die route.

Studie naar optimale route

Veel mensen reizen dagelijks met de auto tussen Gemert en Eindhoven. Goede en veilige fietsvoorzieningen, zoals een snelfietsroute, bieden een gezond en milieuvriendelijk alternatief voor sommige van die autoritten. De betrokken gemeenten en de provincie zoeken de optimale route voor fietsers. De route moet veilig, aantrekkelijk, comfortabel en zo rechtstreeks mogelijk zijn en ook de tussenliggende kernen goed met elkaar verbinden. Adviesbureau TAUW voert hiervoor een tracéstudie uit. Zij vergelijken enkele routevarianten met elkaar en toetsen die aan de gestelde criteria. Dit levert een ‘score’ en een advies op. Het onderzoek is bijna klaar. De projectgroep en het adviesbureau verwachten dat het onderzoek voldoende antwoord geeft op de vraag waar fietspaden, fietsstraten, bruggen of tunneltjes nodig zijn.

Inloopbijeenkomsten

Voordat het onderzoek met een advies naar de gemeentebesturen en het provinciebestuur gaat informeren wij u graag over het onderzoek. Wij attenderen u daarom op twee gelijkwaardige inloopbijeenkomsten, een in Gerwen en een in Lieshout. Er is er dus altijd een bij u in de buurt.

Informatiebijeenkomst 1 – Gemeenschapshuis D’n Heuvel Gerwen
Datum: maandag 11 september
Tijd: 18:30 – 20:00
Adres: Heuvel 11, 5674 RR Nuenen

Informatiebijeenkomst 2 – Dorpshuis Lieshout  
Datum: maandag 18 september
Tijd: 18:30 – 20:00
Adres: Grotenhof 2, 5737 CB Lieshout

U kunt binnenlopen wanneer u wilt om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de leden van de ambtelijke projectgroep en adviseurs van TAUW. Om 19 uur vindt er bovendien een plenaire presentatie plaats. De bijeenkomsten zijn openbaar en u hoeft zich niet vooraf aan te melden. Uiteraard zijn reacties welkom. Ziet u extra kansen of knelpunten op de route? Missen er nog maatregelen of onderdelen?

Wat gebeurt er daarna?

Na de bijeenkomsten gaan we kijken of er nog aanvullingen nodig zijn. Dan rondt TAUW het onderzoek af en nemen gemeenten en provincie een besluit over de realisatie en financiering van de hele route. Zij leggen de afspraken later dit jaar vast in een overeenkomst.

Meer informatie

Waarom deze snelfietsroute? Wat is een snelfietsroute eigenlijk en voor wie is die bedoeld? Dergelijke informatie over de snelfietsroute vindt u op de website van de gemeente Nuenen: https://www.nuenen.nl/snelfietsroute-eindhoven-gemert.

 

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek