default iconIntegriteit gemeenteraad

Deze gedragscodes maken duidelijk wat de verantwoordelijkheden van bestuurders zijn als het gaat om het integer uitoefenen van hun functie. In een zogenaamd ‘gentle agreement’ is vastgelegd hoe met de gemaakte afspraken wordt omgegaan en hoe ze worden gehandhaafd.

De gemeenteraad heeft voor zichzelf een gedragscode opgesteld. Er is ook een gedragscode voor de wethouders en voor de burgemeester.

Deze gedragscodes maken duidelijk wat de verantwoordelijkheden van bestuurders zijn als het gaat om het integer uitoefenen van hun functie. In een zogenaamd ‘gentle agreement’ is vastgelegd hoe met de gemaakte afspraken wordt omgegaan en hoe ze worden gehandhaafd.

Hieronder kun je de gedragscodes downloaden.

Gedragscode voor de gemeenteraad van Laarbeek