blauw

Inwonersenquête en dorpenkaarten Omgevingsvisie Kernen

27 juni 2024
Nieuwsoverzicht homepage

De nieuwe Omgevingswet heeft bepaalt dat gemeenten per 1 januari 2027 een ruimtelijke visie moeten hebben voor het hele grondgebied. In december 2021 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie voor het buitengebied al vastgesteld.
De gemeente is nu bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie voor de kernen en bedrijventerreinen. 

Om dit te bereiken is er een enquête uitgezet onder inwoners van de vier kernen. Er zijn ongeveer 2000 ingevulde enquêtes ontvangen, een prima resultaat! 

Ook is er gesproken met belangengroepen, waaronder de vier dorpsraden.
Naar aanleiding van de bijeenkomsten met de dorpsraden zijn er dorpenkaarten opgesteld. Hierop zijn de ruimtelijke uitdagingen en de kansen en prioriteiten vermeld. 

Het gaat hier om een wensenlijst vanuit het perspectief van de dorpsraad. Dit betekent niet dat deze wensen automatisch worden overgenomen, want deze keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Daarbij wordt er met meerdere afwegingen rekening gehouden.

De analyse van de enquête en de vier dorpenkaarten zijn hierexterne-link-icoon te zien.