Nieuwe presentatie financiële stukken geeft meer inzicht, zeker voor u als inwoner! 

03 juli 2020

We presenteren nu de jaarrekening 2019. Dit is voor het eerst dat we een financieel stuk zo toegankelijk voor iedereen op onze website publiceren. Afgelopen jaar is de gemeente Laarbeek gestart met een nieuw financieel planning- en controlsysteem. De invoering daarvan is even wennen qua presentatie maar het geeft meer transparantie en inzicht voor inwoners en raadsleden. Zeker in de doorkijk tussen de jaren. 

Op donderdag 2 juli heeft de gemeenteraad de jaarrekening vastgesteld. Daarnaast zijn de financiële tussenrapportage 2020 en de Kadernota 2021-2024 behandeld. 

Bekijk hier de complete jaarrekening 2019