default iconKadernota, begroting en jaarrekening

Op deze pagina vindt u de kadernota, de begroting en de jaarrekening van de gemeente Laarbeek.

Kadernota

De Kadernota is voor de gemeente Laarbeek een belangrijk onderdeel van de planning- en controlcyclus (kadernota, begroting, tussenrapportages en jaarrekening). Deze nota heeft géén vrijblijvend karakter. Het is van belang om een consistente lijn ten aanzien van het financieel beleid van de gemeente te waarborgen.

De kadernota's vindt u in de bijlages onderaan de pagina.

Begroting

De begroting is het instrument voor de raad om kaders te stellen en het beleid te controleren. Voor de gemeentelijke organisatie is deze begroting vooral van belang om de uitvoering van, en de verantwoording voor het beleid te realiseren.

In de raadsvergadering van 10 november 2022 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met de begroting 2023.

Begrotingen voorgaande jaren

Begroting 2022

Begroting 2021

Jaarrekening

De jaarrekening (of programmarekening) is een essentieel onderdeel van de hele planning- en controlcyclus. Hiermee legt het college verantwoording af aan de raad over het uitgevoerde beleid.

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Begroting gemeente Laarbeek voor het jaar 2023

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek