Bouwplan Kerkakkers (CPO)

De gemeente Laarbeek start met de volgende woningbouwfase van het project Kerkakkers in Beek en Donk. In dit plan worden nog twee blokken of deellocaties ontwikkeld. Als eerste wordt nu blok II opgepakt. De gemeente Laarbeek wil op deze plek CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) alle ruimte geven. Mede gelet op de vele vragen hiervoor die wij de afgelopen jaren hebben gekregen. In het plan Kerkakkers blok II is plaats tot 18 CPO-woningen. Het uiteindelijke aantal is natuurlijk mede afhankelijk van de belangstelling en de wensen uit deze groep.

Op  28 en 30 september 2020 zijn er 4 informatiebijeenkomsten of sessies gehouden. Deze zijn door ruim 75 mensen bezocht. Zoals toegezegd is de presentatie van deze informatiebijeenkomst aan iedereen toegezonden. Samen met een veel gestelde vragen lijst (FAQ).