default iconKom ik in aanmerking voor de eenmalige energie-toeslag?

De eenmalige energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van je eigen situatie. Een laag inkomen is het netto inkomen van jou en je partner en mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm (Participatiewet-uitkering). In de tabel hieronder lees je de maximale bedragen per leefsituatie. Staat jouw situatie er niet tussen of twijfel je? Neem dan contact op met de Minimaregelingen Peelgemeenten. Zij zijn op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 50 13 300 (keuze 3) en via mp@peelgemeenten.nl

Tabel inkomensnormen per 1-1-2022 tot 1-7-2022 exclusief vakantietoeslag (vt) 

Van 21 tot pensioengerechtigde leeftijd

normbedrag (excl. vt) per maand

normbedrag 120% (excl. vt) per maand

Alleenstaande

€       1.037,12

€        1.244,54

Alleenstaande ouder

€       1.333,44

€        1.600,13

Gehuwden, beiden jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€       1.481,60

€        1.777,92

 

Pensioengerechtigden

normbedrag (excl. vt) per maand

normbedrag 120% (excl. vt) per maand

Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen

€       1.152,41

€        1.382,89

Gehuwden, geen kostendeler, beide pensioengerechtigd

€       1.560,41

€        1.872,50

Gehuwden, geen kostendeler, één van beide pensioengerechtigd

€       1.560,41

€        1.872,50

 

Welke inkomens tellen mee?         

 • Loon dat je krijgt van een werkgever
 • Uitkering van de gemeente, het UWV, de SVB of een andere organisatie
 • Inkomen uit winst/eigen bedrijf
 • Inkomsten uit verhuur van woonruimten, gebouwen of gronden.
 • Inkomen uit kinderalimentatie of partneralimentatie
 • Pensioen
 • Inkomen van je partner (als je die hebt)
 • Heeft jouw partner geen of heel weinig inkomen? Dan telt de algemene heffingskorting minstverdienende partner mee als inkomen.

 

Voorwaarden

Hieronder lees je aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de eenmalige energietoeslag:

 • Per huishouden wordt één keer een eenmalige energietoeslag betaald.

Als je een woonruimte deelt met anderen, dan kan alleen de hoofdbewoner de eenmalige energietoeslag krijgen. De hoofdbewoner is degene die het energiecontract heeft met de energieleverancier en de maandelijkse voorschotten betaalt. Dat controleren we aan de hand van een bankafschrift (kopie).

 • Je bent ingeschreven als inwoner van de gemeente Laarbeek.
 • Je moet bewijsstukken (kopieën) van je identiteit en inkomen laten zien.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Algemeen bankrekeningnummer:

NL91 BNGH 0285 000 721

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek