Leerlingenvervoer

Online regelen
Vraag de voorziening leerlingenvervoer online aan via het e-formulier leerlingenvervoer.
U heeft hiervoor uw DigiD inloggegevens nodig.

Schriftelijk regelen
Vraag de voorziening leerlingenvervoer schriftelijk aan.
PDFFormulier aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020
PDFToelichting aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Laarbeek
Postbus 190
Beek en Donk

Of maak een afspraak via 0492 479 700.

Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting. De vergoeding wordt in principe vastgesteld op basis van de kosten van openbaar vervoer.

 • Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 • Bij de gemeente kunt u een gebruik maken van het e-formulier of schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 15 juli doen. U  moet voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag indienen.
 • De gemeente toetst het verzoek aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
 • U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking staat of u aanspraak op vervoer hebt en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 • Als u volgens de beschikking recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer geeft de gemeente aan hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Meenemen bij schriftelijke aanvraag

 • Wilt u schriftelijk een vergoeding voor leerlingenvervoer aanvragen? In het gemeentehuis zijn standaardaanvraagformulieren beschikbaar.
 • U levert dit formulier volledig ingevuld bij de gemeente in.
 • Een IB 60-formulier van de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken. Het IB 60-formulier kunt u telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 0543.

De regeling geldt voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. In de volgende gevallen kunt u vergoeding krijgen:

 • Als uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als de school van het (voortgezet) speciaal onderwijs of de speciale school voor primair onderwijs op meer dan 4 respectievelijk 6 kilometer van uw woning ligt.
 • Als de dichtstbijzijnde gewone basisschool op minimaal 6 kilometer afstand van uw woning ligt, vergoedt de gemeente de kosten van openbaar vervoer als uw kind naar deze school gaat.
 • Als de gemeente openbaar vervoer met begeleiding toestaat, krijgt u een vergoeding voor uw kind en de begeleider.
 • Als uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen, heeft hij/zij recht op aangepast vervoer.

Beperkingen
Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs (bijvoorbeeld de basisschool) kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat:

 • de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen. De gemeente mag geen drempelbedrag in rekening brengen voor leerlingen van het speciaal onderwijs. Ook voor leerlingen met een handicap die het reguliere onderwijs bezoeken en die niet of niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer wordt geen drempelbedrag in rekening gebracht.
 • als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is, kan de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u verlangen.

NB: De gemeente mag in sommige gevallen voor het vervoer een drempelbedrag en een draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen.

Wetgeving
Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen (Stb. 2002, 59)(externe link) 

Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting. De vergoeding wordt in principe vastgesteld op basis van de kosten van openbaar vervoer.

 • Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 • Bij de gemeente kunt u een gebruik maken van het e-formulier of schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 15 juli doen. U  moet voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag indienen.
 • De gemeente toetst het verzoek aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
 • U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking staat of u aanspraak op vervoer hebt en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 • Als u volgens de beschikking recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer geeft de gemeente aan hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Wanneer uw kind niet lopend of fietsend naar school kan vanwege de afstand of een handicap, komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van leerlingenvervoer. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een kind tussen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting. De vergoeding wordt in principe vastgesteld op basis van de kosten van openbaar vervoer.

 • Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 • Bij de gemeente kunt u een gebruik maken van het e-formulier of schriftelijk verzoek indienen om vergoeding van de kosten. Per schooljaar moet u dat voor 15 juli doen. U  moet voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag indienen.
 • De gemeente toetst het verzoek aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
 • U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking staat of u aanspraak op vervoer hebt en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 • Als u volgens de beschikking recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer geeft de gemeente aan hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Meer informatie
Verordening leerlingenvervoer gemeente Laarbeek 2014