Locatie crisisopvang

Mogen omwonenden de locatie zien?

Op 14 september wordt de locatie ingericht en komen ook de vluchtelingen. Van 16.30 tot 17.30 uur is er gelegenheid om te komen kijken hoe de locatie wordt ingericht. Tijdens het verblijf is er die gelegenheid niet, omdat we de privacy van de bezoekers zoveel mogelijk willen beschermen. Om u een beeld te geven: in de grote zaal van Muziekcentrum Het Anker komen 115 bedden te staan, zonder afscherming. De overige ruimten en de buitenruimte worden gebruikt voor dagbesteding, douches en toiletten.

Komt er onderwijs voor de kinderen in de hallen?

Nee, er is geen onderwijs of kinderopvang. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang. Via LEV wordt wel dagbesteding georganiseerd.

Komen er speelvoorzieningen en voor de kinderen op het terrein?

Er is wat speelgoed voorhanden, maar verder komen er geen speelvoorzieningen. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang. De bewoners mogen ook buiten Muziekcentrum Het Anker komen om bijvoorbeeld gebruik te maken van aanwezige speelvoorzieningen.

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking? En hoeveel?

Er is 24 uur per dag beveiliging op de locatie, met minimaal drie beveiligers continu.

Is er ook extra toezicht in de buurt van de locatie?

Ja, met de politie is afgesproken dat zij extra surveilleren, en ook de BOA’s komen vaker langs.

Mogen de bewoners van het terrein af?

Ja, dat mag. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

We zetten in de huisregels dat ze tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daar actie op ondernomen.

Gaan mensen ’s-avonds douchen?

Normaal gesproken niet, maar ervaar je overlast; neem contact op