Minimaregelingen

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? 
Dan komt u misschien in aanmerking voor één van de regelingen van de gemeente. U kunt in deze PDFfolder lezen waar u mogelijk een bijdrage voor kunt krijgen.

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op een van de teams Zorg & Welzijn
Klik hier voor meer informatie over deze teams.