Beleidsregels zonnepanelen op monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

Met zonnepanelen of zonnecollectoren kun je een gebouw vrij gemakkelijk van energie voorzien. Maar bij monumenten, beeldbepalende of cultuurhistorisch waardevolle panden heeft dit invloed op de uitstraling van deze bijzondere gebouwen. De gemeente had nog geen specifiek beleid voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren op deze gebouwen. Daarom willen we hier nu regels voor maken.

Wilt u deze regels inzien of erop reageren?

Hier vindt u de: PDFconcept ‘Beleidsregels plaatsing zonnepanelen op monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden gemeente Laarbeek’ 
U kon tot en met 26 augustus 2021 op deze beleidsregels reageren via een brief aan mevrouw S. Hornikx, postbus 190, 5740 AD Beek en Donk.

Vervolgstappen

De reacties worden voorgelegd aan het college van B&W en mogelijk verwerkt in de vast te stellen (definitieve) beleidsregels. Volgens planning zal het college van B&W hierover in september 2021 een besluit nemen.

Monument, cultuurhistorisch waardevol of beeldbepalend pand?

In het PDFerfgoedregister (monumentenregister) kunt u terugvinden of uw pand een rijksmonument of gemeentelijk monument is.

In de bestemmingsplannen en de welstandsnota kunt u terugvinden of uw pand een cultuurhistorisch waardevol of beeldbepalend pand is. PDFAl deze panden zijn gebundeld in een lijst.

Heeft u nog vragen?

Saskia Hornikx beantwoordt deze graag. U kunt haar bellen via ons algemene telefoonnummer: 0492 469 700, of e-mailen via: gemeente@laarbeek.nl