Agenda raadsvergadering 19 november en raadscommissies 19, 20, 21 november

Bekijk hier wat er op de agenda staat voor de raadsvergadering en raadscommissies van november. 

Agenda raadsvergadering 19-11

Dinsdag 19 november is er een extra raadsvergadering. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom. De belangrijkste onderwerpen zijn:

- Bespreking voorgenomen besluit gemeenschapshuizen (Vierbinden);

- Zienswijze op het concept-werkprogramma 2020 van de Metropoolregio Eindhoven;

- Zienswijzen lidmaatschap van de werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen.

Vergaderingen raadscommissies
U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies van de gemeenteraad. De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Laarbeek.

Op dinsdag 19 november vergadert de raadscommissie Sociaal Domein. Deze vergadering begint aansluitend aan de extra raadsvergadering.

Op de agenda staat onder meer:

- Presentatie GGD over extra taken en extra middelen die daarvoor nodig zijn.

- Verordening WMO in verband met het abonnementstarief.

- Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

De raadscommissie Ruimtelijk Domein vergadert op woensdag 20 november. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

 • Presentatie stand van zaken Beekse Akkers.
 • Krediet van € 35.000,- voor het opstellen van een speelruimteplan.
 • Bestemmingsplan Kerkakkers Blok II Beek.
 • Parkeerbeleidsnota 2019.
 • Stand van zaken bouwplannen.
 • Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
 • Intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Donderdag 21 november is de vergadering van de raadscommissie Algemene Zaken. Deze vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staat onder meer:

 • Vaststelling van de APV 2020.
 • Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Laarbeek.
 • Toezicht en Handhavingsbeleid gemeente Laarbeek 2020-2024.
 • Duurzaamheidsagenda 2019.
 • Belastingverordeningen 2020.
 • Intergemeentelijke / regionale samenwerking.