Besluit uitschrijving personen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat hieronder vermelde personen niet meer wonen op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

                                  

Naam Geboortedatum Geboorteplaats
A. Karneris 13 september 1967 Eindhoven
M. Dzięgielewski  02 mei 1980 Głowno, Polen
F. Dzięgielewski 31 december 2002 Głowno, Polen
M.N. Alloush 10 februari 1973 Damascus, Syrië
S. Hallak 28 augustus 1982 Damascus, Syrië
T. Alloush 04 augustus 2015  Al Minufiyah, Egypte
A. Alloush 08 januari 1999 Damascus, Syrië
M. Alloush 22 april 2005 Damascus, Syrië
R. Alloush 03 januari 2009    Damascus, Syrië

Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze personen daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.

Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.