Besluit uitschrijving persoon

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat hieronder vermelde persoon niet meer woont op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Naam Geboortedatum Geboorteplaats
I. Vadkerti-Tóth  28 juni 1966 Nagyatád Hongarije


Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland woont.

Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ in het colofon.