Collectieve aanvullende zorgverzekering

In Nederland bent u verplicht een zorgverzekering te hebben. Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. Deze biedt onder andere een uitgebreide vergoeding voor brillen, fysiotherapie en tandartskosten. Wanneer u een laag inkomen heeft, kunt u een Collectieve Ziektekostenverzekering afsluiten via de gemeente.

De gemeente heeft afspraken met zorgverzekeraar CZ. De gemeente én CZ betalen mee aan de premie van de aanvullende verzekering én u ontvangt een korting op de premie. De zorgverzekeraar accepteert de aanvraag, ongeacht uw gezondheid. Met een aanvullende verzekering heeft u extra zekerheid bij uitgaven die niet in het basispakket zitten. U bent dan goed verzekerd maar het is wel goedkoper.

Vergoedingen                                                                                                           
Een overzicht van de zorgkosten die door CZ worden vergoed, vindt u op www.gezondverzekerd.nl. Heeft u vragen over de vergoedingen, neem dan contact op met de klantenservice van CZ via het telefoonnummer 088-555777.

Wat is een laag inkomen?
U heeft een laag inkomen als uw (gezamenlijk) netto maandinkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Voor 2020 is dit:

 

Tot pensioengerechtigde leeftijd

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand

€ 1.174,-

€ 1.315,-

Echtpaar/samenwonend

€ 1.678,-

€ 1.791,-

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Laarbeek
  • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • U heeft geen betalingsachterstand bij uw huidige zorgverzekering. Is dat wel het geval, neem dan contact op met de gemeente.

Hoe vraagt u een Collectieve Ziektekostenverzekering aan?
Doe dit op www.gezondverzekerd.nl. Geef u op vóór 31 december. Heeft u hulp hierbij nodig? Neem dan contact op met de gemeente.

Van CZ ontvangt u direct bericht als u wordt toegelaten in 2020. U ontvangt een polis en CZ informeert Senzer over de voorlopige toelating. CZ regelt ook de opzegging van uw huidige zorgverzekering.

Senzer voert de Collectieve Aanvullende Verzekering uit voor de gemeente. Senzer controleert uw inkomen in de loop van 2020. U ontvangt bericht van Senzer of u ook na 2020 in aanmerking komt voor de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering.