Ereblijk Laarbeek voor Zusters van Barmhartigheid

Op zondag 16 juni reikte burgemeester Frank van der Meijden, namens de gemeenteraad van Laarbeek, het Ereblijk Laarbeek uit aan de Congregatie van de Zusters van Barmhartigheid. De gelegenheid is het vertrek van de orde uit Mariahout, na 72 jaar dienstbaarheid aan het dorp

De congregatie verdwijnt uit Mariahout omdat zuster Wilfrida en zuster Marianne, als laatste bewoners, het Klooster Mariënhof aan de Mariastraat verlaten om elders te gaan wonen. 

In 1947 kwamen vier zusters naar Mariahout. Zij bouwden een klooster en meisjesschool richtten zich op het geven van onderwijs. In de beginjaren waren ze verantwoordelijk voor het lager onderwijs (Bernadetteschool), de bewaarschool en naaischool. Later bouwden en bestuurden ze de huishoudschool en de kleuterschool. De zusters vingen ook voor korte of langere tijd senioren en psychiatrische patiënten op in het klooster.
De Zusters van Barmhartigheid waren de pioniers onder de Mariahoutenaren. Ze werkten hard voor de gemeenschap van Mariahout en waren jarenlang een vraagbaak voor raadsleden, verenigingen en inwoners. Ze brachten scholing, creativiteit, expressie en kunstzinnige vorming naar het dorp. In de 72 jaar van het bestaan van het klooster hebben er 17 zusters voor korte of langere tijd gewoond. 

Onderwijs
De zusters hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van Mariahout en bij het onderwijs in het dorp. De oudere inwoners van Mariahout kennen misschien nog wel de namen van de zusters van het eerste uur: Demetria, Vedasta en Eleutheria.
Zuster Rodriquez werd het eerste hoofd van de Sint-Bernadetteschool, later werd zij opgevolgd door zuster Egberta. Zuster Lubina richtte zich op de huishoudschool.
Zuster Wilfrida startte in 1947 als hoofd van de kleuterschool en van 1985-1992 was ze hoofd van de Bernadetteschool. Inmiddels is zij provinciaal overste van de Nederlandse Provincie van de congregatie. 

Kerkbestuur, KBO en toneelvereniging
Naast hun inzet voor het onderwijs zijn de zusters ook op kerkelijk, sociaal en cultureel gebied van grote waarde geweest. Zo was zuster Wilfrida 10 jaar lid van het kerkbestuur van de OLV van Lourdesparochie in de jaren ’80. Zuster Egberta was voorzitter van de KBO (1985-2005) en van de toneelvereniging. Deze laatste zuster was ook een aantal jaren medeorganisator van de Nationale Ziekendag in Mariahout en was twintig jaar lang actief bij de avondwakegroep samen met zuster Marianne. Andere zusters waren werkzaam als koster in de kerk. De laatste jaren stelden de zusters de kloosterkapel tweemaal per week open voor dorpsgenoten om daar de eucharistie te volgen.

Opvang in het klooster
In de 70-er en 80-er jaren hebben de zusters ook senioren, psychiatrische patiënten en inwoners van Mariahout opgevangen in het klooster. Sommige patiënten woonden er wel 20 jaar. Mgr. Bekkers heeft de laatste weken van zijn leven doorgebracht in het klooster Marienhof waar hij liefdevol werd verzorgd door de zusters. 
Ereburger van Laarbeek  Guus Meeuwis werd geboren in het klooster, omdat het huis van de familie Meeuwis toen nog niet klaar was en de zusters het gezin onderdak boden in het klooster.

De deur van het klooster stond al die jaren gastvrij open en de bijdrage van de zusters aan de gemeenschap van Mariahout was groot. De gemeenteraad van Laarbeek bedankt de zusters door hen het Ereblijk van de gemeente toe te kennen.