Idee voor een laadpaal voor elektrische auto’s?

Als duurzame gemeente vinden we het van belang dat er in de openbare ruimte gelegenheid is om elektrische auto’s op te laden. Hiermee hoopt het gemeentebestuur het gebruik van de elektrische auto te stimuleren. We horen graag van u als inwoner en eigenaar/gebruiker van een elektrische auto welke openbare locatie u geschikt vindt om een laadpaal te plaatsen om uw auto op te laden.

Als eigenaar/gebruiker is het logisch dat u uw auto thuis oplaadt. Maar om het gebruik binnen de gemeentegrenzen te bevorderen, willen we ook laadpalen plaatsen in de openbare ruimte om daar uw auto op te kunnen laden.
We zijn op zoek naar openbare locaties waar tenminste twee auto’s per laadpaal geparkeerd kunnen worden. Heeft u daarvoor een geschikte plek in gedachten, stuur dan een mail naar: gemeente@laarbeek.nl. Reageren per post kan ook: Gemeente Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Omdat de aanvragen via een externe partij lopen (Nuon en de provincie), nemen we nog contact met u op en daarvoor dienen we uw contactgegevens te hebben (uw naam, adresgegevens en telefoonnummer en/of mailadres). Ook ontvangen wij graag een motivatie (hoe vaak denkt u er zelf gebruik van te maken) voor de plaatsing van een laadpaal en een bewijs dat u eigenaar en/of gebruiker bent van een elektrische auto.