Kansen voor sport & bewegen in Laarbeek met lokaal sportakkoord

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Laarbeek! Dit jaar willen we namelijk een Lokaal Sportakkoord realiseren, samen met onze partners.

Wat houdt een Lokaal Sportakkoord in?

In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport & bewegen in Laarbeek kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

 

Startbijeenkomst op maandag 18 november: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom worden sport- en beweegaanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, bedrijfsleven, de gemeente Laarbeek en alle inwoners die graag meedenken over sport & bewegen in Laarbeek, van harte uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezigen nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Laarbeek, de weg er naar toe, de kansen die dit biedt (er is bijvoorbeeld landelijk uitvoeringsbudget en er zijn diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar) en wat de inbreng van partners kan zijn.

 

Wat:                  startbijeenkomst Lokaal Sportakkoord Laarbeek

Wanneer:          maandag 18 november 2019 om 19.00 uur (inloop vanaf 18.30)

Waar:                De Dreef,  Duivenakker 76 Aarle-Rixtel

Wie:                  sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven, gemeente Laarbeek en iedereen die zich betrokken voelt

Aanmelden:      bevestig uw deelname (en die van collega’s, want we juichen een bredere vertegenwoordiging toe) uiterlijk 15 november via www.ssnb.nl/sportakkoord-laarbeek.

 

Sportformateur begeleidt proces in Laarbeek

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. NOC*NSF, VSG) een Sportformateur aanstellen. In Laarbeek wordt deze rol als onafhankelijk procesbegeleider vervuld door Miriam van Moll, werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Zij kijkt er naar uit de partijen in Laarbeek te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

 

Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Laarbeek volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar Lokale of Regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hieraan wil ik voor Laarbeek graag samen met u invulling geven.