Visie op grootschalige opwek duurzame energie

De 'Visie op grootschalige opwek van duurzame energie in Laarbeek’ biedt de mogelijkheid om een klein aantal projecten in de gemeente op te starten voor het opwekken van duurzame energie (maximaal 5 zonneparken en maximaal 1 windpark).

Op 3 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Laarbeek deze visie vastgesteld. Hieraan verbindt de gemeenteraad wel een aantal voorwaarden, zoals een onderbouwing van landschappelijke inpassing en het betrekken van omwonenden en/of inwoners van de gemeente.

 

Wilt u graag meer weten?

De visie en meer informatie over het indienen van een aanvraag voor het opwekken van duurzame energie kunt u vinden op www.laarbeek.nl/duurzaam. Hier staan de ook de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen en het tijdpad voor het indienen van een aanvraag.
Heeft u nog vragen over de visie of het aanvragen van een vergunning voor duurzame opwek van energie? Neem dan contact op met Marieke Oteman via marieke.oteman@laarbeek.nl, of met Maaike van der Zwaluw via maaike.vd.zwaluw@laarbeek.nl. Zij zijn ook te bereiken via ons algemene nummer (0492) 469 700.