Wegwerkzaamheden in Beek en Donk

Op 15 april wordt een begin gemaakt met diverse aanpassingen om de parkeerdruk op het Sijsjesplein, het Karekietplein, het Vinkenplein en de Mezenhoek te verlichten

Samen met bewoners van het gebied is een plannetje opgesteld om het parkeren te verbeteren. Met het aanpassen van enkele parkeervakken en een parkeerwijzer moet overlast worden voorkomen. De aannemer informeert de bewoners over de exacte planning.

Dinsdag 23 april start het woonrijp maken van de straten Hamelijnckhof en IJsweg. De bouwwerkzaamheden zijn er nagenoeg afgerond en daarom kan de huidige weg worden verwijderd en vervangen door een nieuwe weg, parkeervakken en trottoir. Het groen wordt in het najaar aangeplant. Ook hier informeert de aannemer de bewoners over de planning.