Nieuwe dimensie in Centrumontwikkeling Lieshout

12 mei 2023
Nieuwsoverzicht homepage

Eind april 2023 heeft KRAGT Vastgoedontwikkeling BV zich bij het college gemeld met het verzoek de haalbaarheid van een supermarkt op de percelen Dorpsstraat 1-3 in Lieshout te onderzoeken. De particuliere eigenaren van betreffende percelen zijn hiermee akkoord. Beide percelen waren tot op heden niet in beeld voor een mogelijke supermarktontwikkeling.

Waar de gemeente juist in de afrondende fase was voor het raadsvoorstel dat op 15 juni door de gemeenteraad behandeld wordt, kwam dit verzoek spreekwoordelijk ‘om 5 voor 12’.

Nieuwe, alternatieve locatie onderzoeken terwijl overige planontwikkeling doorgaat

Vanwege de korte tijdspanne is het uiteraard niet mogelijk voor het college om een inhoudelijk standpunt in te nemen over deze nieuwe locatie. De eerste indruk is wel dat de projectie van een supermarkt op deze locatie (schuin tegenover de Heuvel) uit economisch oogpunt interessant is. Ook lijkt er voldoende ruimte te zijn om de supermarkt daar in te passen. Bovendien wordt het groen van het Floreffeplein grotendeels ontzien vanuit dit perspectief.

Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe dat er uit zou kunnen zien, maar dit plaatje heeft géén status. Er moet eerst meer onderzoek naar een mogelijke inpassing van een supermarkt gedaan worden.
Daaronder ziet u de uitwerking van een supermarkt op het Florreffeplein.

Schetsontwerp supermarktlocatie Dorpsstraat 1-3, deze afbeelding heeft geen status

Schetsontwerp supermarkt Floreffeplein:

Schetsontwerp supermarktlocatie Floreffeplein

Wat betekent dit?

  • Om deze redenen wil het college de haalbaarheid van de locatie Dorpsstraat 1-3 als toekomstbestendige supermarkt-locatie serieus onderzoeken, voordat er een besluit over de definitieve supermarktlocatie wordt genomen.
  • Het is daarom het voorstel aan de gemeenteraad om de nadere uitwerking en besluitvorming voor het Floreffeplein voorlopig uit te stellen, totdat het onderzoek naar Dorpsstraat 1-3 is afgerond.
  • Uiteraard gaat de uitwerking van alle overige plandelen door volgens planning, zoals beschreven in het raadsvoor-stel voor het Project Centrumontwikkeling Lieshout.

Meer weten?

  • Heeft u vragen of wilt u de plannen voor de Centrumontwikkeling Lieshout komen bekijken. Kom dan vooral bij ons langs tijdens de inloopmomenten in het dorpshuis op vrijdag 12 mei 2023 tussen 10.00 en 14.00 uur of maandag 15 mei 2023 tussen 17.00 en 20.30 uur. 
  • Het volledige raadsvoorstel kunt u hieronder bekijken.

Het uitgewerkte conceptontwerp kunt u hier bekijken.

Contact

Telefoon: 0492 469 700

E-mail: gemeente@laarbeek.nl 

Bezoekadres:

Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres:

Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

Openingstijden 

Maandag, dinsdag, donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Laarbeek