Nieuws over 't Gulden Land

Een recreatiepad rondom ’t Gulden Land

In 2021 maken we een inrichtingsschets voor de Waterboulevard, een recreatiepad van bijna 10 km lang langs de kanalen en de wijk de Eeuwsels. Ook onderzoeken we waar wandelpaden nodig zijn om ’t Gulden Land te kunnen ontdekken.

Van idee naar ontwerp

Begin dit jaar zijn we gestart om de plannen voor het recreatiepad aan de buitenrand van het gebied vorm te geven. Bureau Kragten is bezig om de eerste ruwe schetsen te maken.  Het doel is dat je straks een echte ronde rond ’t Gulden Land kunt fietsen of (hard)lopen. Onderweg kom je informatie tegen over het industriële verleden van het kanaal. Ook worden de mogelijkheden voor recreatie op en aan het water van de Oude Zuid-Willemsvaart nader onder de loep genomen. Zo draagt een rondje lopen of fietsen over de waterboulevard niet alleen bij aan een goede gezondheid, maar leer je er ook nog wat van! 

Ideeën verzamelen

Bij het uitwerken van de inrichtingsschetsen voor het recreatiepad en de wandelpaden door het ’t Gulden Land gebruiken we de input van de studenten van Helicon. Voor de zomer worden de belanghebbenden zoals omwonenden, heemkundekringen en buurtsportcoaches bij het project betrokken. We vinden het belangrijk om dit samen te doen, zodat de Waterboulevard straks een aangename plek wordt voor een groot publiek.

Voorstel afbeelding: Impressie van de Waterboulevard uit de Integrale visie voor ’t Gulden Land 2019 (Bron: Kragten).

impressie waterboulevard