Aanslag onroerende-zaakbelastingen / WOZ-beschikking 2017

Eind februari 2017 ontvangt u de aanslag onroerende-zaakbelastingen 2017 met daarbij de WOZ-beschikking. Gemiddeld genomen zijn de verkoopprijzen van woningen wat gestegen. Let wel dat dit per objecttype, woonplaats of wijk kan afwijken.

Wie krijgen er een WOZ-beschikking/OZB aanslag?
Een eigenaar van een onroerende zaak ontvangt een WOZ-beschikking met daarop de vastgestelde waarde van het object naar de waardepeildatum 1 januari 2016 (dus wat zou mijn pand opgebracht hebben als het op 1 januari 2016 verkocht zou zijn). Nieuwbouw, verbouw en sloop in de loop van 2016 wordt meegenomen in de waarde. Daarom wordt er ook gesproken over de toestandsdatum 1 januari 2017. Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak betaalt voor het hele jaar. Verkoop in de loop van het jaar heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag, maar wordt door de notaris bij overdracht verrekend.

Verder krijgt de gebruiker/huurder van een niet woning ook een gebruikersaanslag. Ook hier geldt dat degene die op 1 januari 2017 de gebruiker was, betaalt voor het hele jaar.

WOZ-beschikking voor huurders van woningen
Vanaf 1 oktober 2015 maakt de WOZ-waarde in beperkte mate onderdeel uit van de huurprijs. Vorig jaar hebben we alle huurders van woningen daarom een beschikking gestuurd met daarop de WOZ-waarde van de huurwoning. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om deze beschikking niet massaal te sturen. Deze keuze is gemaakt omdat de massale output vorig jaar nauwelijks vragen of respons heeft opgeleverd. Tevens heeft de woningstichting aangegeven dat de huurprijzen in de gemeente Laarbeek zo onder de maximale norm liggen dat een iets hogere of lagere woz-waarde geen invloed heeft op de hoogte van de huur.

Indien u toch graag een beschikking van de waarde van uw huurwoning wenst te ontvangen dan kunt u deze opvragen bij het team belastingen per mail gemeente@laarbeek.nl of telefonisch (0492)469 700.

Taxatieverslagen of waarde afgelopen jaar voor aangifte inkomstenbelasting
Vanaf 28 februari kunt u uw taxatieverslag van dit jaar en ook die van de afgelopen jaren inzien. Die van afgelopen jaar heeft u nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2016. Het taxatieverslag kunt u inzien op de site www.laarbeek.nl/taxatieverslag.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel 0492-469 700. Onze medewerkers staan u graag te woord.
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of heeft u gewoon een vraag over de waarde dan raden wij u aan om eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het team belastingen. Onze ervaring is dat vaak ook zonder bezwaar tot een oplossing gekomen kan worden. Indien dit toch niet leidt tot een oplossing, dan kunt u alsnog binnen zes weken na dagtekening van de aanslag schriftelijk bezwaar indienen bij de heffingsambtenaar.

Actueel nieuws

4 mei Dodenherdenking

— Donderdag 4 mei is er een Dodenherdenking in de Muziektuin en bij het herdenkingsmonument in Beek en Donk. Deze...

Woningbouwvereniging Bergopwaarts realiseert huurappartementen in Het Klavier

— Woningbouwvereniging Bergopwaarts uit Deurne is samen met Adriaans Projectontwikkeling actief op de locatie Het Klavier...

Laarbeek heeft vijf nieuwe Nederlanders

— Maandag ontvingen vijf personen uit handen van burgemeester Frank van der Meijden het certificaat waarin hun...