Activiteiten 25 jaar Laarbeek

07 augustus 2021

Op 1-1-2022 bestaat de gemeente Laarbeek 25 jaar. De gemeente organiseert dan enkele speciale activiteiten. Maar we willen graag iedereen de kans geven om een activiteit te organiseren in het kader van 25 jaar Laarbeek. Dat mag een nieuwe of al bestaande activiteit zijn, die is aangepast aan het jubileumjaar. Verenigingen of andere clubs die dat doen, kunnen een bijdrage krijgen.

Subsidie viering 25 jaar Laarbeek

Als u een activiteit organiseert vanwege de viering van 25 jaar Laarbeek, dan kunt u daarvoor subsidie krijgen van de gemeente. Daarvoor geldt een aantal spelregels.
Zo worden bijvoorbeeld alleen aanvragen behandeld die via deze website ingediend zijn. Eventuele bijlagen mogen los worden gemaild naar griffie@laarbeek.nl.

Nadat de aanvraag bij de gemeente Laarbeek is binnengekomen, bekijkt een werkgroep of de aanvraag voldoet aan de spelregels. We streven ernaar om binnen vier weken (of zoveel eerder als mogelijk is) een beslissing te nemen op het verzoek. 

Let op! Het aanvraagformulier werkt alleen als alle velden worden ingevuld!

Wat staat er op het programma?

  • Op de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2022 staan we officieel stil bij de start van het jubileumjaar.
  • Op 18 september is er een open Huis van 11.00 tot 16.00 uur. Iedereen die dat wil, kan een kijkje nemen in het gemeentehuis en kennismaken met wat de gemeente doet.
  • Op 9, 10 en 11 december 2022 sluiten we het jubileumjaar af met een muziekweekend voor en door inwoners. De drie harmonieën uit Laarbeek hebben al toegezegd om hier op zaterdag en zondag op grootse wijze invulling aan te geven.