Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Laarbeek 2021

28 april 2021

De uitvoeringsregels schuldhulpverlening sloten niet meer aan bij de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die per 1 januari van kracht is gegaan. Ook sloten ze niet meer aan op het regionale beleidsplan schuldhulpverlening Peelgemeenten 2019 t/m 2022 en de lokale uitwerking ervan. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders tijdens zijn vergadering op 20 april 2021 besloten heeft de Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Laarbeek 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de voorgaande beleidsregels.