Besluit uitschrijving personen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat vermelde persoon niet meer woont op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.

Naam                                       Geboortedatum                                  Geboorteplaats
W.P. Matuszewska                    16 januari 1993                                    Słupca

Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet meer in Nederland woont.

Contact
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen de uitschrijving een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Actueel nieuws

Linksafverbod bij Beekse brug vanaf 9 maart opgeheven

— Bij de Beekse brug in Beek en Donk stroomt het verkeer niet goed door. De provincie heeft daarom samen met de gemeenten...

Verpachting landbouwgrond

— De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde pacht bij inschrijving aan. De...

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

— Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 27 en op dinsdag 28 februari, is het gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op...