Bouwen of groen? Afwegingskader voor transformatie en woningsplitsing

20 januari 2021

De gemeente Laarbeek wil voorzien in de behoefte aan woningen. Naast de al bekende nieuwbouwplannen lijken nieuwe woningbouwprojecten buiten de bestaande kernen niet op korte termijn haalbaar. De focus is daarom meer gericht op extra woningbouw binnen de bestaande kernen. Deze wens om te bouwen staat tegenover de wens en noodzaak van groen en open plekken in de kernen.  

 

Een oplossing om meer woningen te creëren binnen bestaande bebouwing is om deze te herbestemmen. Hiervoor is een afwegingskader gemaakt, waarin voorwaarden staan voor het ombouwen van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden naar woningen (transformatie) en het splitsen van grotere panden in meerdere zelfstandige woningen. De centrumgebieden vragen om bijzondere aandacht voor transformatie. Hier staan namelijk een aantal (voormalige) winkelpanden al langere tijd leeg.

 

Wilt u hier meer over weten dan kunt u het concept afwegingskader raadplegen op de website van de gemeente Laarbeek, www.laarbeek.nl/afwegingskader, gedurende de periode van 21 januari tot en met 4 maart 2021. U kunt dan eventueel ook uw zienswijze op dit concept kader schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Alle ingekomen reacties zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad en mogelijk worden verwerkt in het vast te stellen afwegingskader. Volgens de planning kan de gemeenteraad in mei hierover een besluit nemen.