Concept Beleidsregels plaatsing zonnepanelen op monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

15 juli 2021

Iedereen kan tegenwoordig zijn steentje bijdragen aan het opwekken van groene energie. Met behulp van zonnepanelen of zonnecollectoren kan een gebouw vrij gemakkelijk van eigen energie voorzien worden. Een deel van deze gebouwen zijn monumenten, beeldbepalende of cultuurhistorisch waardevolle panden. De zonnepanelen en zonnecollectoren hebben een grote invloed op de uitstraling van deze bijzondere gebouwen.

 

De gemeente had nog geen specifiek beleid voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoeren op deze gebouwen. Daarom willen we hier nu regels voor maken.

 

Wilt u hierover weten?

De concept ‘Beleidsregels plaatsing zonnepanelen op monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden gemeente Laarbeek’ kunt u vinden op de website www.laarbeek.nl/monumenten-zonnepanelen. Vanaf 15 juli tot en met 26 augustus 2021 kunt u uw zienswijze op deze concept beleidsregels schriftelijk via brief kenbaar maken aan de gemeente.

De reacties worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en mogelijk verwerkt in de vast te stellen beleidsregels. Volgens de planning zal het college van burgemeester en wethouders hierover in september 2021 een besluit nemen.