Cursus Politiek Actief - Durf jij de gemeente Laarbeek mee te besturen?

17 juni 2021

  • Is Laarbeek veilig genoeg voor ons en onze kinderen?
  • Hoe zet de gemeente Laarbeek zich op toeristisch gebied op de kaart?
  • Hoe leveren we onze bijdrage aan de energietransitie?
  • En hoe zit het met de bereikbaarheid?
  • Wat kunnen we betekenen voor mensen die geen werk hebben?

Zomaar enkele vraagstukken waar het gemeentebestuur zich mee bezighoudt. Jij kunt hierin een rol spelen! Misschien wil je zelf wel actief worden in de Laarbeekse politiek? Of je wilt gewoon een kijkje nemen achter de schermen van de lokale politiek. Dan is de gratis cursus Politiek Actief iets voor jou!
Het Rijk, de Provincie en de gemeente hebben ieder een eigen taak en verantwoordelijkheid. Waar beslist de gemeente (zelf) over? Hoe is de rolverdeling tussen gemeenteraad, de burgemeester en wethouders en ambtenaren? In de cursus Politiek Actief komen dit soort onderwerpen aan de orde.

Vierde keer
In de afgelopen jaren is deze cursus ook al diverse keren gegeven en hebben in totaal ruim zestig inwoners met veel enthousiasme hieraan deelgenomen. Met de verkiezingen (maart 2022) voor een nieuwe gemeenteraad in aantocht willen we deze cursus nu opnieuw aanbieden.

Programma en data
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten met elk een ander thema. Naast theoretische kennis, is er bijvoorbeeld ook een training in debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Politici en bestuurders - onder andere burgemeester Frank van der Meijden - wisselen kennis en ervaringen uit.

De data van de bijeenkomsten zijn:

  • maandag 20 september: introductie/kennismaking en positie gemeente in het openbaar bestuur;
  • donderdag 30 september: gemeenteraad, ambtelijke organisatie en ondersteuning gemeenteraad;
  • donderdag 7 oktober: Workshop debatteren;
  • donderdag 14 oktober 2021: bijwonen raadsvergadering en uitreiken certificaten.

De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.30 uur en duren tot ca 22.00 uur en vinden plaats in de politieke arena van de gemeente: de raadszaal van het gemeentehuis.

Doe je mee?

Inwoners van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout kunnen gratis aan de cursus deelnemen. Je moet natuurlijk wel geïnteresseerd zijn in de lokale politiek. Of je daarin uiteindelijk ook actief wordt, is natuurlijk helemaal aan jou.
Heb je interesse? Stuur dan een mail met je contactgegevens naar: René van Heijnsbergen (griffier), rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl.
Heb je nog vragen, bel dan even (06 53713203).