De jongerenadviesraad heeft er weer zin in!

26 juni 2020

Door de coronacrisis kon de jongerenadviesraad niet bij elkaar komen, maar afgelopen week vond er weer een bijeenkomst plaats. De jongeren spraken met burgemeester Van der Meijden, wethouder Slaets en Gerrit van Zanten van de politie over veiligheid. Ze hebben gepraat over alcohol- en drugsgebruik en veiligheid op straat. De politie vindt de samenwerking met de jongerenadviesraad erg belangrijk. In de toekomst gaan ze vaker met elkaar in gesprek.

De jongerenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over verschillende onderwerpen die leven bij jongeren in Laarbeek.