Duurzaamheidsleningen beëindigd

Een jaar geleden stelde de gemeente Laarbeek 350.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. De regeling bleek erg populair, en inmiddels is het gehele budget gereserveerd.

Aanvragen die vóór 18 januari 2019 zijn binnengekomen worden nog in behandeling genomen, na deze datum accepteert de gemeente geen nieuwe aanvragen. We zijn trots dat Laarbeekse bewoners zo enthousiast hebben verduurzaamd. Er zijn in totaal 71 aanvragen ingediend, het merendeel voor zonnepanelen maar er zijn ook maatregelen uitgevoerd zoals warmtepompen, raam- en gevelisolatie en zonnecollectoren.

Een mooie stap naar een groenere gemeente!