Gedupeerde van de Kinderopvangtoeslagaffaire? Laat het ons weten!

23 juni 2022

Is uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 stopgezet en weet u niet waarom? Dan bent u mogelijk een gedupeerde van de Kinderopvangtoeslagaffaire.

Voor veel gedupeerden hebben de problemen zich in de afgelopen jaren opgestapeld. Er zijn aanvullende problemen ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. De gemeenten staan aan de lat om de getroffen ouders te ondersteunen bij het op orde krijgen van hun financiën en een nieuwe start mogelijk te maken.

Heeft u zich nog niet gemeld, als gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? Doe dit dan alsnog, dan kunnen we u helpen. Meer informatie over dit initiatief en over aanmelden kunt u vinden op https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/.
Ook kunt u voor vragen, aanmelden of meer informatie terecht bij het Sociaal Team Laarbeek via sociaalteam@laarbeek.nl of bel naar 0492 469 707.