Gemeentelijk rioleringsplan

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023, dat op 6 december 2018 werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023, dat op 6 december 2018 werd vastgesteld door de gemeenteraad. In het GRP leggen we vast hoe we de komende jaren omgaan met afvalwater, regenwater en grondwater en welke activiteiten er de komende jaren worden opgepakt. De bestaande riolering houden we in goede staat door deze te reinigen, inspecteren en waar nodig te herstellen, maar we doen ook grote investeringen in rioolvervanging en de aanpak van regenwateroverlast.

Omdat we vanwege de klimaatverandering zwaardere buien verwachten, willen we onze inwoners ertoe aanzetten hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en regenwater zo veel mogelijk vast te houden op het eigen terrein. In nieuwe situaties moet voortaan een regenwaterberging worden aangelegd, maar voor bestaande situaties zullen we vooral communiceren en stimuleren. Dit voorjaar werken we dat verder uit en gaan we onderzoeken of we met korting regentonnen ter beschikking kunnen stellen.

Om de activiteiten op het gebied van riolering uit te kunnen voeren betalen onze inwoners een rioolheffing, die we uitsluitend gebruiken voor de rioleringszorg. In het GRP is vastgelegd wat de komende jaren de hoogte van die heffing zal zijn. In 2019 betaalt u voor een woning € 188,88 maar de volgende jaren zal dat tarief verder stijgen.

Het vastgestelde rioleringsplan kunt u hieronder downloaden.

PDFGRP 2019-2023.

Bovendien ligt het tot 1 maart ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis, maar er bestaat geen mogelijkheid tot het indienen van bezwaar tegen de vaststelling van het gemeentelijk rioleringsplan.