Grote gecombineerde actie PIT en inspectie levert aantal overtredingen op

13 oktober 2020

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op 12 oktober een handhavingsactie gehouden op twee locaties in de gemeente Laarbeek. Bij de actie waren medewerkers van Inspectie SZW, politie, Omgevingsdienst,  GGD en gemeente Laarbeek betrokken. De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van eerlijk, veilig en gezond werk.

De actie was vooral opgezet om een beter beeld te krijgen van de activiteiten die op de locaties plaatsvinden en de woon- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten.  “Met inachtname van de coronamaatregelen hebben we deze controle uitgevoerd”, aldus een tevreden burgemeester Frank van der Meijden. “We blijven de signalen uit de samenleving serieus nemen en treden op tegen zaken die niet door de beugel kunnen.” 

Het team bezocht twee bedrijfslocaties; een locatie met meerdere woonunits waarin arbeidsmigranten worden gehuisvest en een locatie met een loods en velden.

Voor het huisvesten van de arbeidsmigranten is geen vergunning verleend. De gemeente onderzoekt dit verder. De omgevingsdienst doet nader onderzoek naar diverse milieuovertredingen (bodemverontreinigende vloeistoffen niet goed opgeslagen, onduidelijkheden over een composthoop,  onbekend of een dieseltank gekeurd was, afval op het perceel). De GGD constateerde dat de hygiëne niet helemaal op orde was (vervuild sanitair, geen ventilatie in toilet / doucheruimte, geen schoonloopmat, geen koelkast aanwezig in kantine, geen werkende verwarming in de kantine, geen handenwasgelegenheid met zeep en handdoek en lekkage in de keuken) en adviseert de eigenaar daarover.

Inspectie SZW doet nader onderzoek naar mogelijke overtreding van de Wet Minimumloon, Arbeidstijdenwet en Wet Arbeid Vreemdelingen. Ook hebben inspecteurs de arbeidsomstandigheden gecontroleerd. Zij constateerden dat  er onvoldoende voorlichting aanwezig was over corona-maatregelen. Een van de machines op de werkplek bleek niet aan de veiligheidseisen te voldoen en inspecteurs constateerden dat uitlaatgas inpandig wordt uitgestoten. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. De werkgever heeft waarschuwingen gekregen en moet orde op zaken stellen.

PIT

Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

Handhaving

Het naleven van wet- en regelgeving is een serieuze zaak. Als het vermoeden bestaat dat een eigenaar zich niet aan de regels houdt, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om daarop te controleren. Dit in het belang van de omgeving, maar ook in het belang van diegenen die er verblijven. Het handhavingsbeleid dat daarvoor is vastgesteld wordt onder andere uitgevoerd is samenwerking met meerdere partijen. “De aanpak van criminaliteit en ondermijning is een continu proces. We blijven deze strijd voeren en grijpen in als er iets niet in de haak is. Ook de maatschappij heeft een signalerende rol. Mensen kunnen zich bewust zijn van wat er zich in hun omgeving afspeelt en melden bij de politie als ze het gevoel hebben dat er iets niet klopt”, aldus burgemeester Van der Meijden van de gemeente Laarbeek. “Alerte burgers helpen om de samenleving leefbaar te houden.”

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587309 of per e-mail info@pitteam.nl.

Ook bij Meld Misdaad Anoniem (M.) kunnen meldingen worden gedaan via 0800-7000.

Alle tips worden vertrouwelijk behandeld.