Haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming schoolwoningen Aarle-Rixtel

Er komt een onderzoek of de voormalige schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat opnieuw de bestemming van basisschool kunnen krijgen. Daartoe hebben de gemeente Laarbeek en de Stichting Eenbes op 14 maart een intentieovereenkomst ondertekend.

De Eenbes (schoolbestuur van onder andere basisscholen de Heindert en Brukelum) is zich in Aarle-Rixtel aan het oriënteren op de toekomst van het basisonderwijs. De terugloop van het aantal leerlingen de afgelopen jaren is een trend die zich nog een aantal jaren doorzet. De Eenbes onderzoekt momenteel of beide scholen kunnen samengaan. Als dat haalbaar blijkt, kiest de Eenbes voor bundeling op 1 locatie: de nieuwbouw van basisschool De Heindert. De verwachting is alleen dat de optelsom van het aantal leerlingen voorlopig niet volledig past in de beschikbare lokalen van De Heindert aan de Schoolstraat, maar ook niet volledig in het huidige gebouw van basisschool Brukelum. Mogelijk dat de schoolwoningen dan in de aanvullende ruimtebehoefte kunnen voorzien. Ook blijft huisvesting in een deel van BS Brukelum een optie. De verwachting is wel dat de schoolwoningen beter kunnen voorzien in een eigentijdse onderwijsomgeving dan het huidige schoolgebouw van Brukelum. Het haalbaarheidsonderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven. De planning is dat op korte termijn definitief duidelijkheid komt op de vraag of de schoolwoningen opnieuw door het onderwijs (Eenbes) in gebruik kunnen worden genomen.

Als het haalbaarheidsonderzoek leidt tot een volledig vertrek van basisschool Brukelum van de huidige locatie, dan komt deze locatie op termijn vrij voor woningbouw. Er is behoefte aan woningbouwlocaties in Aarle-Rixtel en de vrijkomende locatie van Brukelum biedt vele mogelijkheden om in woonwensen te voorzien.

In juni 2016 heeft de gemeente Laarbeek een locatiestudie vervaardigd voor de kern Aarle-Rixtel. Aanleiding was een dringende behoefte aan onbebouwde en/of ongebruikte plekken in deze kern om daarmee in de bouw van woningen te kunnen voorzien. In deze studie is de locatie Brukelum niet meegenomen omdat er op dat moment nog geen enkel zicht was op het mogelijk vrij komen van dit gebied. Maar de gemeente acht dit perceel - gezien de beschikbare oppervlakte en maat - zonder meer geschikt als een volwaardige, toekomstige inbreidingslocatie. Dit laat overigens onverlet dat de woningbouwlocaties in Aarle-Rixtel die nu op haalbaarheid worden onderzocht (Kannelustweg en Brabantlaan-Noord), ongewijzigd in beeld blijven voor invulling. Deze studies en voorbereidingen worden doorgezet, temeer omdat het vrijkomen van de locatie Brukelum - en het moment waarop - nog ongewis is.  

Blijkt verhuizing geen optie, dan zal opnieuw bekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn met de schoolwoningen. Van dat scenario is nu nog geen enkele duidelijkheid te geven.

 

Actueel nieuws

Burgerzaken extra geopend

— De loketten van burgerzaken zijn een aantal maandagavonden extra geopend. Dit is het geval op 3 en 10 april en op 26...

Meedoen met Juni Watermaand?

— Al sinds 2009 wordt Juni Watermaand jaarlijks in Laarbeek, Waterpoort van de Peel, georganiseerd. Vanaf die eerste...

Doe mee met de Laarbeekse GroenStrijd en win 1.000 euro voor je voortuin!

— Vind jij ook dat je voortuin groener kan, grijp dan nu je kans! Hier vind je meer uitleg over de GroenStrijd en hoe je...