Iets wijzigen aan uw pand wat in strijd is met het bestemmingsplan?

27 juli 2022

Heeft u plannen om wat te gaan veranderen aan uw woning/kavel/pand wat mogelijk in strijd is met het geldende bestemmingsplan? Dan moet u een zogeheten principeverzoek indienen op www.laarbeek.nl/principeverzoek. Dit is om te beoordelen of de door u geschetste situatie wenselijk is binnen het gemeentelijk beleid. In het principeverzoek licht u toe wat de huidige situatie is, wat de door u gewenste toekomstige situatie is, en hoe dit tot stand gaat komen.

Kosten principeverzoek

Aan het indienen van een principeverzoek zijn legeskosten van € 857,- verbonden. Deze moet u altijd betalen, ongeacht de uitkomst van ons besluit. Als uw principeverzoek wordt goedgekeurd, dan worden deze kosten verrekend met de legeskosten voor het afhandelen van uw vergunning.

Wachtlijst

Momenteel werken we met een wachtlijst waar uw verzoek op terecht zal komen. Deze is vanwege openstaande vacatures en vele aanvragen in het leven geroepen. Wij proberen uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Wij kunnen u niet exact vertellen hoelang het duurt voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen.

Meer informatie

Het formulier voor het indienen van een principeverzoek en alle informatie staat hier op onze website.