Informatie over afvalinzameling 2019

Onlangs ontving u de papieren PDFafvalkalender voor 2019. Hierop staan alle afvalinzamelingsmomenten voor het nieuwe jaar.

We hebben u al eerder geïnformeerd dat afvalverwerker Blink heeft aangegeven dat de afval-app ‘Afvalwijzer’ in 2019 is gestopt. Later, waarschijnlijk februari 2019, komt er een andere afval-app ontwikkeld door Blink. Deze app is nu nog in ontwikkeling. 

Blink heeft inmiddels wel een website gelanceerd met alle informatie over afval www.mijnblink.nl. Op deze site vindt u een digitale afvalkalender maar ook een wegwijzer welke producten in welke afvalstroom thuishoren. Deze site is wel al in de lucht en te raadplegen.