Informatie voor bedrijfsleven/MKB over coronavirus

01 april 2020

Wie een beroep doet op een regeling moet alle inlichtingen geven die nodig zijn om het recht op en de hoogte van de uitkering te kunnen bepalen. Verstrekt u onvolledige of valse inlichtingen, dan wordt de uitkering teruggevorderd en wordt een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering ten onrechte is verstrekt.

1 april 2020
NOW-regeling klaar, loketten bijna open
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Lees meer.

30 maart 2020
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona(externe link) van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. Lees meer(externe link).(externe link) 

De Q&A's over het noodloket zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl/coronavirus(externe link).

Regeling ondernemersNoodpakket in beeld

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus geeft specifiek informatie voor ondernemers.

Ook de website van Brainport heeft specifieke informatie voor ondernemers:  https://brainporteindhoven.com/nl/nieuws/het-corona-virus-overzicht-van-maatregelen-en-informatie-voor-bedrijven

Het kabinet neemt extra maatregelen over.bijstand en bijzondere bijstand voor ondernemers. Werkbedrijf Senzer voert deze maatreglen voor de gemeente Laarbeek uit. Ze hebben een speciale pagina op hun website ingericht: https://www.senzer.nl/nieuws/coronavirus-informatie-voor-ondernemers          
De Medewerkers Bijzondere Bijstand zijn bereikbaar via e-mail: bbpeelgemeenten@senzer.nl of telefonisch via nummer 0492 75 32 86.

Kamer van Koophandel Coronaloket
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert KVK sinds 12 maart het Coronaloket. KVK werkt hierbij nauw samen met VNO-NCW, MKB Nederland en andere overheidsinstanties zoals RVO. De betrokken organisaties delen relevante content, verwijzen naar elkaar door naargelang bepaalde expertise nodig is en spelen in op actuele ontwikkelingen om ondernemers van dienst te zijn.
Ondernemers kunnen de website bezoeken om belangrijke informatie op te halen rondom vragen die nu leven. Als de vraag er op de website niet bij staat, kan er gebeld worden met het Adviesteam op 0800-2117

 

Noodpakket