Kamerbrieven over besmetting bij nertsen

13 oktober 2020

Het ministerie heeft zojuist twee kamerbrieven gestuurd over nertsenbesmettingen:

1. Voortgangs- en verzamelbrief nertsen

Deze kunt u bekijken op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/10/13/verzamelbrief-sars-cov-20-bij-nertsen   

Deze brief gaat in op:

- de laatste ontwikkelingen rond SARS-CoV-2 besmettingen bij nertsen en huisdieren

- een aantal aanpassingen in de Regeling maatregelen SARS-CoV-2 bij nertsen

- aanvullend onderzoek dat is ingezet

- ondersteuning van nertsenhouders bij psychosociale problemen

- nadeelcompensatie aan nertsenhouders die al zijn gestopt

- risico’s voor de volksgezondheid

2. Beantwoording kamervragen loslopende nertsen

Deze brief over over loslopende nertsen kunt u bekijken op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/10/13/beantwoording-vragen-over-loslopende-nertsen