Koninklijke Onderscheiding voor Frans van den Heuvel

Frans van de Heuvel
14 oktober 2021

Frans van den Heuvel uit Aarle-Rixtel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Frank van der Meijden reikte donderdag 14 oktober de Koninklijke onderscheiding uit namens de Koning.
Frans van den Heuvel kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor veteranen op lokaal, regionaal en landelijk niveau en zijn inzet voor carnavalsvereniging OLUM uit Helmond. Het uitreikmoment was tijdens een buitengewoon appel ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van 13 Herstelcompagnie van de Koninklijke Landmacht. Een bijeenkomst met 150 medewerkers en 450 reünisten, waarvan de helft veteraan, op de Generaal-majoor De Ruyter van Stevenickkazerne in Oirschot.

Carnavalsvereniging OLUM
In diverse functies en later ook als secretaris heeft Frans zich 33 jaar ingezet voor Carnavalsvereniging OLUM uit Helmond. Hij zorgde voor een stabiele koers en evenwichtig beleid binnen de vereniging. Zo zorgde hij o.a. voor een geordend en nauwgezet vastgelegd verenigingsarchief. In seizoen 1997/1998 was hij Prins Carnaval van deze vereniging.

13 Herstelcompagnie Koninklijke Landmacht
Na zijn pensionering als beroepsmilitair in 2009 ging Frans zich als veteraan steeds intensiever inzetten voor ondersteuning van medeveteranen en oud-militairen. Een militair wordt veteraan als hij/zij minimaal 1 internationale militaire (vredes)missie heeft uitgevoerd. Zo is Frans vrijwilliger voor de Lustrumcommissie van 13 Herstelcompagnie van de Koninklijke Landmacht. In die functie was hij medeorganisator van diverse lustra, waaronder het huidige 70-jarige lustrum. Ook is hij sinds 2016 veteranenvrijwilliger voor de compagnie. Dit betekent dat hij wekelijks actief is als spreekbuis tussen de eenheid, de veteranenorganisaties en de veteranen. Hij bewaakt de belangen van de veteranen en zorgt voor voorlichting, zorg en nazorg, zowel richting veteranen als hun thuisfront.

Regiment Technische Troepen
Op landelijk niveau is Frans medeoprichter en vicevoorzitter van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT) in Soesterberg. Voor deze vereniging met 1050 leden verzorgt Frans sinds 2010 de afstemming gericht op de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Ook is hij actief in de nuldelijnszorg om veteranen met psychosociale problemen te begeleiden bij het vinden van de juiste ondersteuning. Hij schrijft ook nog voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief en zorgt voor ledenwerving voor deze vereniging.

Vereniging De Laarbeekse Veteranen
Ook op lokaal niveau zet Frans zich in. Hij is sinds 2016 secretaris van Vereniging De Laarbeekse Veteranen. In die functie verzorgt hij het verslag van de vergaderingen, houdt hij de ledenadministratie bij en organiseert hij verenigingsactiviteiten. Als contactpersoon namens de vereniging is hij o.a. betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Veteranenherdenking in Laarbeek.

Frans is een betrokken en zorgvuldige vrijwilliger met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarbij heeft hij veel aandacht voor het wel en wee van leden van een vereniging. Hij slaat een brug tussen jong en oud, tussen militair en burger en tussen hoog en laag.

Foto: 13 Lichte Brigade, Kpl1 Max Mostert